داستان رقابت ‌دانشجویی جایزه نوآوری اجتماعی (جانا) قصه‌ی همدلی و همراهی دانشجویانی است که تلاش میکنند جهان را به جای بهتری برای زیستن تبدیل کنند. ما با پذیرش نقش اجتماعی خود در جامعه، به دنبال رفع مسائل اجتماعی، به یاریِ خداوند توانا هستیم.

دسترسی سریع

تماس با ما